You are here
Home > Помоћ и нега у кући

Под окриљем Хуманитарне организације са успехом се реализује пројекат “Служба помоћи и неге у кући”.

 

Услуга неге у кући подразумева следеће активности:

 • Лична хигијена корисника;
 • Храњење корисника;
 • Превенција декубита и превијање рана
 • Контрола виталних знакова (мерење крвног притиска, мерење температуре итд)
 • Хигијена катетера, његова замена и нега стома.

Услуга помоћи у кући подразумева следеће активности:

 • Лична хигијена корисника;
 • Хигијена просторија у којима борави корисник;
 • Мењање постељног и личног рубља корисника стављање веша у машину и пеглање;
 • Припрема оброка за кориснике, сервирање и помоћ при узимању оброка;
 • Прање коришћених судова;
 • Сервисне услуге (набавка основних животних намирница, плаћање рачуна, доношење готових дневних оброка, изношење смећа, доношење огрева)

 

Први сусрет са потенцијалним корисником Службе помоћи и неге у кући се остварује приликом тријаже.

Тријажа подразумева опсервацију потенцијалног корисника и породице, упознавање са пројектом, утврђивање потреба и договор око начина задовољења потреба потенцијалног корисника.

Том приликом се договара врста услуге (нега или помоћ), време и обим услуга, у складу са потребама корисника.

Top