You are here
Home > Активности > Брига о старима – Служба помоћи и неге у кући

Брига о старима – Служба помоћи и неге у кући

На основу резултата пописа из 2011. године, европске Министарске конференције о старењу која је одржана у организацији УН из 2011. и Националне Стратегије о старењу за период од 2006. – 2015. године, постоји потреба да политика друштва према старима буде што квалитетнија и свеубухватнија.

Тренутна ситуација код нас, када је старосна структура становништва у питању, указује на то да највећи део наше популације чине старије особе, где је током 2012. године свака пета особа била узраста од 65 година. Процес старења становништва наставиће се и у непосредној будућности, а нарочито интензивно ће бити и даље старење популације старијих.

Имајући у виду наведене чињенице, инспирисани љубављу и бригом према особама у поодмаклим годинама које су немоћне, усамљене, изнемогле и којима је помоћ најпотребнија, под окриљем наше Хуманитарне организације са успехом је почео да се реализује пројекат „Служба помоћи и неге у кући“.

Top