You are here
Home > Активности > Обука неговатеља у пројекту “Не заборави ме 3”

Обука неговатеља у пројекту “Не заборави ме 3”

У оквиру пројекта “Не заборави ме 3”, који је током 2016. године реализован у сарадњи са Градском управом за социјалну и дечију заштиту Града Новог Сада, неговатељи и неговатељке су имали да се додатно стручно едукују у циљу побољшања квалитета услуга које пружамо.

Госпођа Нада Мандић, дипломирани социјални радник Центра за Социјални рад града Новог Сада, је у октобру месецу 2016. успешно спровела обуку у просторијама удружења.

Присутни неговатељи и неговатељице су имали прилику да обогате своја знања и вештине како би пружили што квалитетније услуге корисницима Службе помоћи и неге у кући.

Обука неговатеља у пројекту “Не заборави ме”

Top