You are here
Home > Активности > Обука асистената на пројекту “Не заборави ме”

Обука асистената на пројекту “Не заборави ме”

У оквиру пројекта “Не заборави ме”, подржаног од стране Градске управе за социјалну и дечију заштиту града Новог Сада, 26. априла 2014. г0дине у просторијама Хуманитарне организације “Владика Платон Атанацковић” реализована је обука асистената који учествују у реализацији пројекта.

Обуку је одржала госпођа Даница Мушицки испред Удружења “Живот као инспирација”.

Обука је била веома успешна, јер ће асистенти на пројекту знање стечено на обуци моћи да примене приликом свакодневног рада са корисницима на терену.

Top